011-32190003 سامانه رزرواسیون ویلا و سوئیت
خانه جست و جو منو

ضمانت برگشت وجه

ضمانت برگشت وجه ویلا گرد


گردشگران عزیز! اگر خدمات تعهد شده ویلا یا واحد اقامتی با خدماتی که شما دریافت می‌‌کنید مغایرت داشته باشد ما پول شما بر می‌گردانیم
ویلا یا واحد اقامتی به من تحویل داده نشد!!!

اگر به هر دلیلی میزبان نتواند ویلا یا واحد اقامتی را در تاریخ و زمان درج شده در فاکتور رزرو، به شما تحویل دهد، شما می‌توانید تا 24 ساعت از شروع اقامت، کارشناسان ما را از وضعیت پیش آمده مطلع کنید و در صورت استفاده نکردن از خدمات ویلا یا واحد اقامتی، نسبت به پیگیری کنسلی رزرو و برگشت وجه اقدام نمایید.


list-new
ویلا یا واحد اقامتی با مشخصات ثبت شده مطابقت ندارد!!!

اگر ویلا یا واحد اقامتی که تحویل گرفتید که با مشخصات و آدرس نوشته شده در سامانه ویلا گرد مطابقت ندارد، شما می‌توانید تا 24 ساعت از شروع اقامت کارشناسان ما را از وضعیت پیش آمده مطلع کنید و در صورت استفاده نکردن از خدمات ویلا یا واحد اقامتی، نسبت به پیگیری کنسلی رزرو و برگشت وجه اقدام نمایید.

اطلاعات بیشتر ...

اگر ویلا یا واحد اقامتی تحویل داده شده اختلاف اساسی و تاثیرگذاری(امکانات اساسی ویلا یا واحد اقامتی، آدرس ویلا یا واحد اقامتی و یا ساختمان ویلا یا واحد اقامتی) با آنچه درسامانه ویلا گرد ارائه شده، داشته باشد شما می‌توانید از طرح ضمانت برگشت وجه این سامانه رزرواسیون استفاده نمایید.


میزبان رزرو را کنسل کرد !!!

اگر میزبان قبل از شروع زمان رزرو به هر دلیلی، رزرو را کنسل کند، ایشان موظف است گزینه جایگزین برای اقامت شما معرفی کند و اگر موفق به پیشنهاد گزینه جایگزین نشد ویا اینکه گزینه جایگزین مورد رضایتتان نبود، شما مشمول ضمانت برگشت وجه در ویلا گرد می‌باشید.


فرایند برگشت وجه در سامانه ویلا گرد این اطمینان را به شما می‌دهد که ویلا یا واحد اقامتی که با مشخصات ثبت شده انتخاب کردید را در زمان مقرر تحویل بگیرید و یا اینکه با استفاده از طرح ضمانت برگشت وجه، مبلغ واریزی را بدون کسر هیچ کارمزدی پس بگیرید.